Counseling: individuele coaching

Praktisch en gericht op het nu

Counseling in de werkplaats, het pondokki, in de natuur, bij u op locatie, of op Hefbooms platbodem Lange Wapper. Counseling zou je kunnen omschrijven als coaching+. Je wordt zowel naar je doel geleid, als dat je inzicht krijgt in waarom je nog niet van start gegaan was.

Gevoel en emotie

Kenmerkend voor mijn counseling is dat je vaak al snel een verandering gewaar wordt: de beginnende ontdekking van je verborgen bestuurders. Dit zonder dat het zweverig en doelloos wordt. Het is praktisch, gericht op het nu, to the point…, en tegelijkertijd is er alle ruimte voor gevoel en emotie. En zeer waarschijnlijk zal er ook gelachen worden. Daar is niks raars aan na een diepgaand gesprek. Het helpt relativeren en zet je weer even in je kracht.

Rust, veiligheid en ruimte

Een ander kenmerk is dat we een volgende afspraak maken als je daar zelf behoefte aan hebt. Ik geloof niet in een vast aantal gesprekken per periode. Dat hangt volledig van jou en je problematiek af. Doel is dat je zelf weer het stuur in handen krijgt.

De counselinglocaties zijn uniek en verzetten je gedachten. Je kan kiezen voor de werkplaats, de natuur, het pondokki of voor de zeilboot; en dan liggend in de haven of varend. Op alle locaties is alle rust, veiligheid en ruimte aanwezig. Je zult ervaren dat er naar je geluisterd wordt en dat je er iets bij kan leren. Niet veranderen, niks afleren, maar bijleren.

Lumina Spark

Je wordt uitgenodigd om je horizon te verbreden door andere invalshoeken te ervaren. Er worden geen adviezen gegeven, of oordelen geveld, alleen vragen gesteld die afgestemd zijn op jouw verhaal. Desgewenst kan je de counseling combineren met een Lumina Spark profielschets.

Neem vrijblijvend contact op voor een eerste gesprek of een eerste kennismaking…